حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
اعضاي هيئت امناي موسسه آموزش عالي علمي كاربردي امام خميني(ره)

اعضای هیئت امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی امام خمینی(ره)

ردیف نام و نام خانوادگی  مسئولیت در بنیاد شهید و امور ایثارگران مسئولیت در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی امام خمینی(ره)  تصویر
 1 دکتر محسن انصاری قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران رییس و عضو هیئت امنا
 2 حجت الاسلام و المسلمین سید حسن موذنی معاون فرهنگی و امور اجتماعی  نایب رییس و عضو هیئت امنا
 3 مهندس سید منصور میرمرادی معاون توسعه مدیریت عضو هیئت امنا
 4 دکتر محمدرضا گروسی مشاور معاون رییس جمهور

عضو هیئت امنا

و رییس مرکز علمی کاربردی امام خمینی(ره)

5 محمد علی فقیه مدیرکل آموزش عضو هیئت امنا  
 6 نماینده دانشگاه جامع علمی کاربرذی ------------  عضو هیئت امنا -----------------------