حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
مدیر روابط عمومي و امور فرهنگي

- مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی

- مهندس بیژن رجبی

- داخلی: 501 - 502

- پست الکترونیک: