حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
كارشناسي حرفه اي روابط عمومي

فایل PDF كارشناسي حرفه اي روابط عمومي را از اینجا دانلود کنید.          لینک دانلود