حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
كارشناسي حرفه اي امور فرهنگي

فایل PDF كارشناسي حرفه اي امور فرهنگي را از اینجا دانلود کنید.          لینک دانلود