حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
كاردان حرفه اي روابط عمومي

فایل PDF کاردان حرفه ای روابط عمومی را از اینجا دانلود کنید.          لینک دانلود