حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
فناوري اطلاعات - مسئول واحد فناوري اطلاعات دانشگاه

 - مسئول واحد فناوري اطلاعات و خدمات آنفورماتیک

 - مهندس بیژن رجبی

       

 

 

 

 

 

- داخلی  501  -  502

 - آدرس پست الکترونیک: Rajabi.b@gmail.com