حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
کاردان حرفه ای تکنولوژی آموزشی

فایل PDF کاردان حرفه ای تکنولوژی آموزشی را از اینجا دانلود کنید        لینک دانلود