حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
حراست - دريافت اطلاعات و اخبار

حراست دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی(ره)

                 با شماره تلفن 66415641

آماده دریافت هرگونه اطلاعات و اخبار می باشد.