حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
تصاوير مركز جامع علمي كاربردي امام خميني

این تصاویر بمنظور آشنایی هر چه بیشتر متفاضیانی است که در نظر دارند این مرکز را جهت ادامه تحصیل انتخاب نمایند، با مشاهده تصاویر دسته بندی شده زیر تا حدود زیادی با محیط، امکانات، نجهیزات و فضای اداری و آموزشی این مرکز آموزش عالی آشنا خواهید شد و حتی المقدور انتخاب را برایتان آسان تر خواهد نمود.

  سر درب و تابلو و درب ورودی
  نمای خارجی و بیرونی ساختمان
  حوزه ریاست مرکز
  کتابخانه دانشجویان
  اداره فناوری اطلاعات (آتفورماتیک)
  فضای آموزشی و کلاس ها
  نمازخانه خواهران و نمازخانه برادران
  سایت آموزشی کامپیوتر
  واحد خدمات و بوفه
   دفتر اساتید - محل استراحت اساتید و ملاقات با دانشجویان
   فضای داخلی ساختمان
  نگهبانی درب ورودی ساختمان